Nowy Regulamin RODO

Polityka prywatności Manzana

Polityka prywatności Manzana ma na celu zapoznanie klientów, potencjalnych klientów i odwiedzających sklep Manzana z celem i podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę Manzana Sklep - Dobiecka Katarzyna Grynia 3/44, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-229-67-94. Szycie i produkcja galanterii damskiej odbywa się w naszym zakładzie kaletniczym w Częstochowie. 

Manzana docenia Twoją prywatność, dlatego zawsze starannie chronimy Twoje dane.

Niniejsza polityka prywatności może być zmieniana, modyfikowana lub aktualizowana w dowolnym czasie, bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia. Osoba korzystająca z danej strony internetowej potwierdza, że zgadza się ze zmianami i modyfikacjami.

Wszystkie nasze działania online są zgodne z prawodawstwem europejskim (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz KonwencjiRady Europy ( ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) – GDPR/RODO, a także z polską Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie informacji o Twoich danych, które dostawca otrzymuje za każdym razem, gdy odwiedzasz lub korzystasz z witryny www.Manzana.pl lub udostępniasz je w inny sposób (podczas zakupu przez telefon lub e-mail, itp.).

Administrator i autoryzowany inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest firma "MANZANA" Katarzyna Dobiecka, Ludowa 5/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-229-67-94

W firmie Manzana została wyznaczony osoba upoważniona do ochrony danych, dostępna pod adresem e-mail kasia@manzana.pl

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności dostawca zbiera następujące dane osobowe:

 • podstawowe informacje o użytkowniku (imię i nazwisko, adres zamieszkania, lokalizacja);
 • dane kontaktowe oraz informacje o swojej komunikacji z administratorem (adres e-mail, numer telefonu, data, czas i treść wiadomości e-mail lub treść komunikacji pocztowej, data, godzina);
 • kanał i kampania - sposób pozyskania użytkownika lub źródła, dzięki któremu użytkownik wszedł w kontakt z administratorami (strona internetowa i reklamowa kampanii);
 • informacje o zakupach użytkownika i wystawianych fakturach (data i miejsce zakupu, zakupione produkty, ceny zakupionych produktów, całkowita kwota zakupu, sposób płatności, adres dostawy, numer i data wystawienia rachunku, itp.) oraz dane o rozwiązywaniu reklamacji produktów;
 • informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny dostawcy (daty i godziny odwiedzin strony, odwiedzone strony lub adresy URL, czas spędzony na stronie, liczba odwiedzonych stron, łączny czas odwiedzin witryny, wprowadzone ustawienia na stronie) oraz informacje o sposobie użytkowania otrzymanych wiadomości (e-mail, SMS) od dostawcy;
 • dane z dobrowolnie wypełnionych formularzy przez użytkownika, np. w kontekście gier z nagrodami lub korzystania z konfiguratorów w celu identyfikacji optymalnych produktów dla potrzeb użytkownika;
 • inne dane, które użytkownik dobrowolnie przekazuje dostawcy w kontekście dostępu do usług, które wymagają tych informacji.

Dostawca nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz zgodę lub anulujesz ją, tj. przy zamawianiu produktów lub usług, przy zapisywaniu się do otrzymywania newslettera, uczestnictwie w grze premiowej itp. lub gdy istnieje podstawa prawna do gromadzenia danych osobowych lub gdy dostawca ma uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu danych.

Okres, w którym dostawca  przechowuje zebrane dane, opisano bardziej szczegółowo w rozdziale Przechowywanie danych osobowych niniejszej Polityki.

Cel przetwarzania i podstawa przetwarzania danych

Dostawca zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących podstawach prawnych:

 • prawo i stosunki umowne,
 • zgoda osoby i
 • uzasadniony interes prawny.

Przetwarzanie oparte na prawie i stosunkach umownych

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest stosunkiem umownym, zobowiązaniem wymaganym do zawarcia i realizacji umowy z dostawcą lub obowiązkiem ustawowym, użytkownik musi podać dane osobowe; w przypadku, gdy nie podasz danych osobowych, nie możesz zawrzeć umowy z dostawcą, a dostawca nie może zapewnić Ci usług ani dostarczyć produktów w ramach umowy, ponieważ nie ma on danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Cel przetwarzania

Bardziej szczegółowe informacje

Zawarcie i realizacja umowy

Zawarcie i realizacja umowy zawartej z dostawcą, w tym realizacja przez dostawcę zamówień (dostawa produktów i świadczenie usług), komunikacja z Tobą, weryfikacja Twoich płatności i spełnienie innych zobowiązań wobec dostawcy i / lub Twoich zobowiązań (uzasadniony interes dostawcy do przetwarzania Twoich danych osobowych, art. 6 ust. 1 GDPR/RODO).

Bezpośrednie informowanie klientów o ofertach specjalnych, rabatach i innych treściach za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS

 Klient może w każdej chwili zażądać zakończenia komunikacji i przetwarzania danych osobowych.

Klient może przerwać ten rodzaj komunikacji w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji otrzymanych wiadomości lub wysyłając żądanie na adres e-mail manzana@interia.pl lub korzystając z poniższego formularza https://www.emanzana.pl/pl/contact

Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu

Dostawca może również przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów prawnych  realizowanych przez niego, z wyjątkiem przypadków, kiedy te interesy przesłaniają interesy lub prawa podstawowe oraz wolności osoby, której dane dotyczą, która wymaga ochrony danych osobowych.

W przypadkach uzasadnionego interesu dostawca zawsze dokonuje oceny zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Cel przetwarzania

Bardziej szczegółowe informacje

Przetwarzanie danych klientów i ich zamówień oraz potencjalnych nabywców (kontaktów) w celach statystycznych do wewnętrznej analizy sprzedaży, ponownej sprzedaży, zbiorczych zachowań klientów, optymalizacji reklam i optymalizacji działalności

Dokonujemy w celach statystycznych przetwarzania danych klientów i ich zamówień oraz potencjalnych nabywców (kontaktów), na podstawie którego przeprowadzamy wewnętrzną analizę sprzedaży, ponownych zakupów i zbiorczych zachowań klientów oraz monitorujemy i optymalizujemy naszą efektywność biznesową, a także optymalizujemy nasze reklamy, na przykład:

 • Monitorujemy sprzedaż za pośrednictwem naszych kanałów sprzedaży (internet, social media)
 • Monitorujemy, ilu klientów dokonuje zakupów, jak szybko i o jakiej wartości
 • Monitorujemy ogólne dane statystyczne dotyczące sprzedaży, takie jak średnia wartość koszyka, liczba produktów w zamówieniu i tym podobne
 • Monitorujemy odpowiedzi na wiadomości e-mail, wiadomości SMS, połączenia telefoniczne i różne reklamy (reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklamy online) oraz na ich podstawie decydujemy, jak reklamować się w przyszłości (decydujemy o tym co, gdzie, komu i jak się reklamować).

Taki monitoring statystyczny pozwala nam na optymalizację prowadzenia działalności biznesowej oraz reklamowej, a także oferować produkty i usługi na podstawie zachowań użytkowników.

Automatyczna komunikacja e-mail na podstawie początku procesu zakupowego online użytkownika

Manzana na podstawie swojego uzasadnionego interesu od czasu do czasu wysyła wiadomości e-mail związane z niezakończonym zakupem do potencjalnych nabywców, którzy dodali wybrane produkty do koszyka, ale nie zakończyli zakupu, w celu próby sfinalizowania transakcji zakupu lub udzielenia pomocy i informacji w tym zakresie.

Jeśli tego nie chcesz, możesz przerwać tego rodzaju przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wysyłając żądanie na adres e-mail manzana@interia.pl lub korzystając z poniższego formularza https://www.emanzana.pl/pl/contact

Podstawowa spersonalizowana komunikacja (przez e-mail, SMS, połączenia telefoniczne, pocztę, powiadomienia przeglądarki, informacje na stronie, sieci społecznościowe) z dopasowanymi zniżkami, ofertami i treściami.

W kontekście podstawowych zindywidualizowanych form komunikacji (poprzez e-mail lub SMS, rozmowy telefoniczne, pocztę, powiadomienia za pośrednictwem swojej przeglądarki, informacje na stronie, sieci społecznościowe) staramy się przedstawić odpowiednie oferty, rabaty i inne materiały, które mogą być interesujące dla Ciebie na podstawie Twoich wcześniejszych interakcji z nami.

W tym celu używamy następujących informacji:

 • Dane demograficzne (płeć, adres)
 • Historia zakupów (zakupione produkty, czas zakupu, liczba zakupów)
 • Monitorowanie zachowań na stronach Manzana (wyświetlanie pojedynczych produktów lub treści, które mogą powodować wysyłanie dostosowanych wiadomości) bez użycia tych danych do tworzenia profili użytkowników
 • Twoje odpowiedzi (otwieranie wiadomości, klikanie linku, kupowanie) na różne wiadomości, które Ci wysyłamy.

 W związku z tym nigdy nie angażujemy się w dane osobowe jednostki, lecz wykonujemy ogólne przetwarzanie większych grup.

Informacje te posłużą do tego, aby ustalić, jakie wiadomości otrzymasz od nas:

 • Jakie produkty i treści Ci przedstawimy, aby Cię najbardziej interesowały
 • Jakie oferty otrzymasz (klienci o większej liczbie lub częstotliwości zakupów w Manzana otrzymają lepsze oferty)
 • Jak często będziemy wysyłać Ci wiadomości i przez które kanały komunikacji

Klient może przerwać ten rodzaj komunikacji w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w otrzymanych wiadomościach lub wysyłając żądanie na adres e-mail manzana@interia.pl albo korzystając z poniższego formularza https://www.emanzana.pl/pl/contact

Przetwarzanie w oparciu o Twoją zgodę

Dostawca rejestruje i przetwarza (wykorzystuje) Twoje dane osobowe w następujących celach, gdy udzielona jest na nie zgoda:

 • aby zapewnić Ci dostęp i możliwość użytkowania swojego konta internetowego i  sklepu internetowego oraz ze względów technicznych związanych z administracją strony internetowej dostawcy,
 • aby zapewnić Ci dostęp do konkretnych informacji dostępnych na stronie internetowej dostawcy przez konto / profil online udostępnione przez dostawcę,
 • aby przygotować i wysyłać spersonalizowany e-mail, jeśli dokonałeś subskrypcji,
 • aby wysyłać Ci oferty handlowych i inne treści za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, tradycyjnej poczty lub rozmów telefonicznych, gdy nie ma innej podstawy na tego typu działania i gdy wyraziłeś zgodę,
 • ze względu na wszystkie inne cele, na które wyraźnie zgadzasz się podczas współpracy z dostawcą.

Profilowanie użytkowników na podstawie zgody

Na podstawie Twojej zgody dostawca prowadzi również spersonalizowaną komunikację, która jest realizowana za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (poczty e-mail, SMS-ów, połączeń telefonicznych, tradycyjnej poczty, powiadomień za pośrednictwem przeglądarki, informacji o witrynie, sieci społecznościowych).

Aby zaoferować najlepsze możliwe oferty i treści dostosowane do Twoich potrzeb, tworzymy profil, który jest podstawą spersonalizowanej komunikacji za Twoją zgodą.

Możemy użyć następujących informacji:

 • Dane demograficzne (płeć,  adres)
 • Historia zakupów (zakupione przedmioty, czas zakupu, liczba zakupów)
 • Zachowania na stronie www.manzana.pl (przeglądanie poszczególnych produktów lub treści, dodawanie produktów do koszyka zakupów, transakcje internetowe)
 • Twoje odpowiedzi (otwieranie wiadomości, klikanie linku, kupowanie) na różne wiadomości, które Ci wysyłamy

Na podstawie tego profilu użytkownika zależeć będzie, jakiego rodzaju treści i oferty otrzymasz od nas:

 • Jakie produkty i treści przedstawimy Tobie, aby Cię najbardziej interesowały
 • Jakie oferty otrzymasz (klienci o wyższej liczbie lub częstości zakupów w sklepie Manzana otrzymają lepsze oferty)
 • Jak często będziemy wysyłać Ci wiadomości i którymi kanałami komunikacji

Jeśli wyraziłeś zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, a teraz tego nie chcesz, możesz przerwać przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez link rezygnacji z subskrypcji otrzymanych wiadomości lub wysyłając żądanie na adres e-mail manzana@interia.pl lub korzystając z poniższego formularza https://www.emanzana.pl/pl/contact

 

Przechowywanie danych osobowych

Dostawca będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane i dalej przetworzone (np. w celu zapewnienia dostępu do Twojego konta internetowego i witryny internetowej dostawcy, w celu zrealizowania Twojego zamówienia przez dostawcę; w celu sprawdzenie płatności i wypełnienia innych zobowiązań wobec dostawcy i/lub Ciebie, w celu zapewnienia sobie dostępu do specjalnych informacji, w celu możliwości korzystania z przywilejów klubu Manzana, w celu otrzymywania newsletterów, itp.).

Dane osobowe, które dostawca przetwarza na podstawie prawa, dostawca winien jest przechowywać przez okres przewidziany prawem.

Dostawca przechowuje dane osobowe, które przetwarza w celu realizacji stosunku umownego z osobą fizyczną przez okres niezbędny do wykonania umowy i przez kolejne 5 lat po jej wygaśnięciu, chyba że zaistniał spór między użytkownikiem a dostawcą. W takim przypadku dostawca przechowuje dane przez okres 5 lat od ostatecznej decyzji sądu lub arbitralnego orzeczenia lub ugody lub, jeśli spór nie było sporu sądowego, 5 lat od dnia polubnego rozstrzygnięcia sporu.

Dostawca przechowuje dane przetwarzane na podstawie osobistej zgody lub uzasadnionego interesu na stałe, aż do momentu cofnięcia takiej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez użytkownika. Dostawca usuwa dane przed takim sprzeciwem tylko wtedy, gdy cel przechowywania danych został już spełniony (np. jeśli osoba zgodziła się na przetwarzanie swoich danych w celu bycia członkiem klubu dodatkowych korzyści, a dostawca przestał prowadzić klub, dane dotyczące klubu nie mogą być przechowywane dłużej, nawet jeśli dana osoba nie cofnęła jej zgody) lub gdy jest to określone przez prawo.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe i skutecznie anonimizuje je na stałe tak, aby nie można było już łączyć ich z konkretną osobą.

Umowne przetwarzanie danych osobowych

Jako osoba fizyczna zapoznajesz się z informacją i wyrażasz zgodę, że dostawca może powierzyć niektóre zadania związane z Twoimi danymi innym (zakontraktowanym podwykonawcom). Podwykonawcy mogą przetwarzać powierzone dane wyłącznie w imieniu dostawcy, w granicach upoważnienia dostawcy (na podstawie pisemnej umowy lub innego aktu prawnego) oraz zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Podwykonawcami związanymi z dostawcą są:

 • firmy świadczące usługi księgowe; kancelarie prawne i inni dostawcy porad prawnych;
 • dostawcy rozwiązań do przetwarzania danych i analiz;
 • dostawcy rozwiązań do utrzymania systemów IT;
 • dostawcy usług oferujący systemy wysyłania wiadomości e-mail (np. Mailchimp i inni);
 • dostawcy systemów płatniczych, tacy jak PayPal, PayU, dotPay i inni);
 • dostawcy systemów zarządzania relacjami z klientami (np. Microsoft);
 • dostawcy rozwiązań reklamowych online (np. Google, Facebook, Insagram).

Dostawca nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim bez upoważnienia.

Podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie wytycznych od dostawcy/administratora i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do realizacji własnych interesów.

Dostawca i użytkownicy danych osobowych nie przekazują danych do państw trzecich (poza państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych innych niż USA - wszystkie podmioty przetwarzające umowy w USA są objęte programem Tarcza Prywatności.

 

Wolność wyboru

Masz kontrolę nad wszelkimi informacjami, które przekazujesz o sobie. Jeśli zdecydujesz, że nie przekażesz danych dostawcy, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do części lub niektórych funkcji strony internetowej.

Osoby, które chcą zrezygnować z subskrypcji newslettera, proszone są o poinformowanie nas o tym na nasz adres e-mail: manzana@interia.pl W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych (kod pocztowy, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu), prosimy o poinformowanie nas na nasz adres e-mail https://www.emanzana.pl/pl/contact

 

Automatycznie zapisywane informacje (dane nieosobowe)

Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę, ogólne, nieosobiste informacje (użytkownicy przeglądarki, liczba odwiedzin, średni czas trwania wizyty, odwiedzane strony) są automatycznie odnotowywane (nie w ramach rejestracji). Informacje te służą do pomiaru atrakcyjności naszej strony internetowej oraz do poprawy zawartości i użyteczności. Twoje dane nie podlegają dalszemu badaniu i nie są ujawniane stronom trzecim.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są tymczasowo przechowywane na twoim dysku twardym, dzięki czemu nasza strona internetowa rozpoznaje komputer przy następnym odwiedzeniu witryny. Dostawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu zbierania informacji o korzystaniu z witryny i optymalizacji działań reklamowych w Internecie.

Pliki cookie do celów reklamowych monitorują korzystanie przez osobę z witryny internetowej dostawcy, chyba że osoba zgadza się na użycie plików cookie na stronie.

 

Bezpieczeństwo

Dostawca jest mocno zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są przez cały czas chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem.

 

Zgoda nieletniego w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego

Osoby poniżej 16. roku życia nie powinny przekazywać danych osobowych stronom internetowym bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Dostawca nigdy świadomie nie gromadzi danych osobowych od nieletnich (poniżej 16 lat) ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje ich ani nie ujawnia osobom nieupoważnionym bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Powyższe nie ma wpływu na ogólne prawo państw członkowskich, takie jak przepisy dotyczące ważności, opracowywania lub skutków umów dotyczących nieletnich.

Mając na uwadze dostępną technologię, dostawca podejmie uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzic opiekuna prawnego wydał lub zatwierdził zgodę.

 

Prawa jednostki w zakresie przetwarzania danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami. Napisz do nas na kasia@manzana.pl Na podstawie twojej prośby prześlemy ci informacje - na piśmie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jako użytkownik masz następujące prawa dotyczące uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych na podstawie przepisów:

Prawo do wycofania zgody: jeśli jako użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w jednym lub więcej celów), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Zgoda może zostać anulowana przez pisemne oświadczenie przesłane do inspektora na jednym z kontaktów wymienionych na stronie https://www.emanzana.pl/pl/contact

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma negatywnych konsekwencji ani sankcji. Jednak możliwe jest, że po unieważnieniu zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych dostawca może nie być w stanie zaoferować indywidualnej lub większej liczby swoich usług w przypadku usług, które nie mogą być świadczone bez danych osobowych (np. Klub świadczeń lub spersonalizowana informacja);

Prawo dostępu do danych osobowych: jako użytkownik masz prawo uzyskać potwierdzenie od dostawcy (przetwarzającego dane osobowe), czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jesteś uprawniony uzyskać dostęp do danych osobowych i następujące informacje: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, ich odbiorcy, okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały zebrane od użytkownika, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz znaczące informacje na temat logiki procesu, którego dotyczy, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika, zgodnie z art. 15 GDPR/RODO;

Prawo do sprostowania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od dostawcy bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;

Prawo do usuwania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"): masz prawo do uzyskania od dostawcy bez zbędnej zwłoki usunięcia twoich danych osobowych, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane

(b) wycofałeś swoją zgodę i nie ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

(c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,

(d) Twoje dane osobowe zostały przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega dostawca,

(f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR/RODO.

Jako użytkownik w określonych okolicznościach, zgodnie z definicją w Artykule 17, ust. 3, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od dostawcy ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

(a) kwestionujesz prawidłowość – na okres pozwalający dostawcy sprawdzić prawidłowość tych danych,

(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia,

(c) dostawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

(d) wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie dostawcy są nadrzędne wobec podstaw twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(a)  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez dostawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących cię danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e GDPR/RODO), przetwarzania, które jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR/RODO ), w tym profilowania w oparciu o dane. Dostawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, użytkownik może w dowolnym momencie mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które go dotyczą, do celów działań marketingowych, w tym do tworzenia profili, w zakresie, w jakim odnoszą się do marketingu bezpośredniego; gdy dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dane nie są już przetwarzane do tych celów.

Jeżeli dane są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, dana osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względów związanych z jego szczególną sytuacją, do przetwarzania danych z nią związanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uznasz, że przetwarzanie twoje dane osobowe są niezgodne z przepisami o ochronie danych.

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub pozasądowego środka zaradczego, masz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem wobec decyzji organu nadzorczego, a także, gdy organ nadzoru, który jest właściwy, nie rozpatruje skargi lub nie poinformuje cię w ciągu trzech miesięcy o postępowaniu lub wyniku złożonej skargi. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu przedkłada się sądom państwa członkowskiego, w którym ustanowiony jest organ nadzorczy.

Użytkownik może kierować wszystkie wymagania dotyczące wykonywania praw w związku z danymi osobowymi, adresami, na piśmie do dedykowanej jednostki firmy do jednego z kontaktów wymienionych na stronie https://www.emanzana.pl/pl/contact

W celu zapewnienia wiarygodnej identyfikacji w przypadku wykonywania praw w związku z danymi osobowymi administrator danych może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji, i może odmówić działania tylko wtedy, gdy udowodni, że użytkownika nie można w sposób wiarygodny zidentyfikować.

Na żądanie osoby fizycznej, w stosunku do której wykonuje swoje prawa w zakresie danych osobowych, operator musi odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki i nie później niż jeden miesiąc po otrzymaniu wniosku.

Powiadomienie organu nadzoru o naruszeniu ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy organ nadzoru, chyba że jest prawdopodobne, że prawa i wolności osób fizycznych nie są zagrożone przez naruszenie. Jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, Dostawca jest zobowiązany poinformować policję i / lub właściwą prokuraturę o tym naruszeniu.

W przypadku naruszenia, które może powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie i najszybciej, jak to jest możliwe, poinformować osobę, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Powiadomienie skierowane do osoby musi być zrozumiałe i jasne.

 

Publikowanie zmian

Wszystkie zmiany naszej polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.

Korzystając z witryny, użytkownicy potwierdzają, że akceptują i zgadzają się z całą treścią niniejszej polityki prywatności.

 

Zaktualizowano: 22 maja 2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl